Басты бет

Search our Site

Search

images/Slider/slider1.jpg

Қазақстанның биосаналуан дылығын сақтау қоры

Қазақстан Республикасының 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы Қазақстанның биоәртүрлілігін сақтауға және табиғатты орнықты пайдалануға бағытталған жобаларды қаржыландыру үшін қоршаған ортаны қорғаудың басты экономикалық құралдарының бірі мамандандырылған қорлардың жұмыс істеуі болып танылды. Биологиялық әртүрлілікті сақтау орнықты дамуға көшу басымдықтарының бірі ретінде аталған.
expectbelow expectbelow


Қазақстанның биосаналуан дылығын сақтау қоры

Б
иоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі қордың жобаларды іске асыруының арқасында тікелей экологиялық әсерден басқа: экологиялық туризмді дамыту, шаруашылық қызметтің баламалы түрлерін енгізу және дамыту, экологиялық сананы және халықтың азаматтық жауапкершілігін арттыру күтіледі. Қор жалпыға танылған халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкес үздік халықаралық тәжірибені мұқият зерделеу және талдау нәтижесінде құрылды.

Іске асырылған жобалар

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly.